تفاوت میان نسخه‌های «زخمه»

هیچ تغییری در اندازه به وجود نیامده‌ است. ،  ۱۵ سال پیش
جز
روبوت: تصحیح یونی‌کد فارسی
جز (روبوت: تصحیح یونی‌کد فارسی)
زخمه يایا مضراب، ابزاريابزاری است كهکه برايبرای توليدتولید صدا از سازهايسازهای سيميسیمی و زهيزهی مورد استفاده قرار ميمی گيردگیرد. جنس مضراب در سازها متفاوت است: گاه فلزيفلزی و گاه از جنس شاخ يایا پلاستيكپلاستیک و بالاخره بعضيبعضی اوقات از پر مرغ است. مضرابيمضرابی كهکه برايبرای نواختن ساز "تار" استفاده ميمی شود، وسيلهوسیله ايای است از جنس برنج به طول تقريبيتقریبی سه سانتيسانتی متر. قسمتيقسمتی از نصف طول ايناین مضراب، برايبرای آنكهآنکه در دست هايهای نوازنده راحت قرار گيرد،گیرد، با موم پوشيدهپوشیده شده است. (منبع: سازشناسي؛سازشناسی؛ تأليفتألیف: پرويزپرویز منصوري؛منصوری؛ انتشارات زوار؛ تهران: 1379)
۲۴٬۴۵۸

ویرایش