تفاوت میان نسخه‌های «راهنما:گزینه ندیدن یک عکس در ویکی‌پدیا»

بدون خلاصه ویرایش
{{در دست ویرایش ۲|ماه=دسامبر|روز=۸|سال=۲۰۱۱|چند = 2۲}}{{Nobots}}
برخی از افراد به دلیل اینکه
* تصویرهای ویکی‌پدیا برای مشاهده در محیط کار مناسب نیستند
* تصویرهای ویکی‌پدیا برای کودکان مناسب نیستند
* از نظر مذهبی فرد مجاز به دیدن تصویرهای ویکی‌پدیا نیست.
و همچنین دلایل دیگر فرد دوست ندارند تصویرهای ویکی‌پدیا را مشاهده کنند.
این راهنما برای شما که
* قصد استفاده از نرم‌افزارهای فیلتر کننده محتوی ندارید
* قصد جرو بجثبحث در مورد قوانین ویکی‌پدیا برای تغییر یا حذف یک عکس یا برپایی نظرخواهی ندارید.
در نظر گرفته شده‌است.
 
خواننده‌های ویکی‌پدیا به دو روش میتوانندمی‌توانند عکس‌های ویکی‌پدیا را مشاهده نکنند
# به کمک ساخت حساب کاربری و تنظیم کاربری خود برای مشاهده نکردن عکس‌ها
# به کمک تنظیم مرورگر خود برای عدم نمایش عکس‌ها یا به کمک نرم‌افزاهای فیلتر کننده محتوی مانند نرم‌افزار [[Privoxy]]
 
== تنطیم ترجیحات من ==
کاربرهایی که حساب کاربری در ویکی‌پدیا دارند می‌توانند در بخش ترجیحات خود می‌توانند از نرم‌افزار ویکی‌پدیا برای مشاهده نکردن عکس خاص یا مجموعه‌ای از عکس‌ها مانند [[MediaWiki:Bad image list|فهرست عکس‌های بد]] استفاده کنند.
 
=== صفحه خاص ===
شما با تغییر در صفحه css خود میتوانید نمایش عکس در صفحه‌ای خاص را غیر فعال کنید.این گزینه به شما این امکان را میدهد که تصویری را که برای شما مطلوب نیست را مشاهده نکنید و همچنین تاثیر در نمایش کاربرهای دیگر نگذارید.
 
برای اینکار در [[Special:Mypage/skin.css]] کد زیر را وارد نمایید.
Once you have an account, you can disable the images on a specific page by changing your personal settings at your CSS page. This allows you to avoid images that offend you without affecting other users. To do this, create a page at [[Special:Mypage/skin.css]] and add the following line:
 
<code>body.page-(page name) img {display: none;}</code>
 
مثال:
e.g.
 
<code>body.page-Muhammad img {display: none;}</code>
 
===Specific imagesتصویر خاص ===
Youبرای canعدم alsoنمایش disableتصویر specificخاص imagesکد byزیر filename.را Also atدر [[Special:Mypage/skin.css]], andاضافه add the following line:نمایید.
 
<code>body a[href="/wiki/File:(file name)"] {display: none;}</code>
 
به عنوان مثال
e.g.
 
<code>body a[href="/wiki/File:Erection_Development.jpg"] {display: none;}</code>
 
Bear in mind that the images included in any given article, and their filenames, are subject to change over time as the article develops.
 
در [[:en:Talk:Muhammad/images/example css|اینجا]] تنظیمات css برای عدم نمایش محتوی برای مسلمان‌هایی که عکس‌های مقاله محمد برایشان مطلوب نیست، مشاهده می‌کنید.
[[Talk:Muhammad/images/example css|Here]] is an example file addressing content preferences with regard to [[depictions of Muhammad]] aimed at moderately strict Sunni Muslims. It's an example. Individual content preferences may vary.
 
===همه عکس‌های بد ===
 
[[:en:MediaWiki:Bad image list|فهرست عکس‌های بد]] برای عکس‌هایی که مطلوب برای نمایش نیستند تهیه شده‌است.
 
اسن امکان وجود دارد کع برای ندیدن این تصویرها در جاوااسکریپت کاربری خود تغییراتی ایجاد کنید.
 
برای اطلاعات بیشتر [[:en:User:Mr.Z-man/badimages|تصویرهای بد]] را مشاهده کنید.
 
===All "bad images"===
[[MediaWiki:Bad image list]] restricts specified images from being seen except on its image page and certain articles. It is possible to prevent these images from being viewed at all by changing your account's javascript page. See [[User:Mr.Z-man/badimages]] for details.
 
Note that this has limited utility as images are added to the bad image list because of concerns about disruptive use and vandalism, ''not'' because someone finds the image objectionable. Many images that some readers may find objectionable are not eligible for the list.
 
== Configure your browser ==
=== How to block images site-wide (all Wikimedia projects) ===
 
===How to block images site-wide (all Wikimedia projects)===
 
==== [[Mozilla Firefox]] 2.0۲٫۰ ====
[[Image:Example.png|frameless|right|alt=Example image]]
* either: right-click the example image to the right and select "«Block Images from upload.wikimedia.org"»
* or: select Edit/Preferences and in the Content tab click on "Exceptions" next to "«Load images automatically"». In the popup window, type "«wikimedia.org"» and click "Block".
Under later Mozilla versions, e.g. 3۳٫۶.6.12۱۲, click: '''Tools->Properties->Content'''
 
==== [[Opera (web browser)|Opera]] 9.0۹٫۰ ====
* Right-click on the page, select "«Block content..."», and click on the image(s). If you only want to (un)block a particular image, and not all images from the same source, hold the shift key while (un)blocking.
* Click "Done"
 
=== How to set up your browser to not see images at all ===
==== User scripts ====
If your browser supports [[Greasemonkey]] user scripts, you can install the [http://userscripts.org/scripts/show/61977 "«Wikipedia Image Hider"»].
 
====User scripts[[Mozilla Firefox]] ۲٫۰ ====
===== Without add-on =====
If your browser supports [[Greasemonkey]] user scripts, you can install the [http://userscripts.org/scripts/show/61977 "Wikipedia Image Hider"].
 
====[[Mozilla Firefox]] 2.0====
 
=====Without add-on=====
# On Windows, select the "Tools" menu, on Mac OSX, select the "Firefox" menu, or on Linux select the "Edit" menu.
# Select "Options" on Windows, or "Preferences" on Mac OSX and Linux
# Click the "Content" tab.
# Uncheck the checkbox "«Load images automatically."»
 
===== With add-on =====
There are add-ons which provide image hiding functionality
* https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/official-hide-images/
* https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/image-show-hide/
 
==== Other [[Mozilla]]-based browsers ====
The Firefox 2.0۲٫۰ instructions may not work on all browsers in the Mozilla family (such as the [[GNOME]] web browser [[Epiphany (browser)|Epiphany]]). In that case, enter <tt>about:config</tt> in the location box, and change <tt>permissions.default.image</tt> to 2 to disable image downloads. To restore the default behavior, change it back to&nbsp;1۱.
 
====[[Opera (web browser)|Opera]]====
 
==== [[Opera (web browser)|Opera]] ====
View->Images->No Images
 
Right click->Block content->click content wished to be blocked
 
==== [[Internet Explorer]] 7۷ ====
# Click the "Tools" button.
# Select "«Internet Options"».
# Click the "Advanced" tab.
# Scroll down to "Multimedia" and uncheck "«Show pictures"».
 
==== [[Safari (web browser)|Safari]] 3۳ ====
# On Mac OSX, select the "Safari" menu.
# Click "Preferences".
# Click on the "Appearance" button.
# Uncheck "«Display images when the page opens."»
 
=== Install the Adblock Extension (Firefox) ===
{{see|Adblock}}
 
Open Tools and click the "«Add-Ons"» button in the "Main" Tab.
Select and install the "«Adblock Plus: Element Hiding Helper"». After restarting your browser, you have a menu labelled with an "ABP" icon in the top right of your browser window. From this menu, you can define precisely what content should be suppressed by your browser.
 
Do not use a predefined filterset, which may be configured to allow (whitelist) all Wikimedia content. Alternatively, use the "«open blockable items"» option to review whitelisted content on the current page, and disable filter rules as desired.
 
To block a specific image, right-click on it and select "«Adblock image"» from the context menu.
For example, right-clicking on the top image at [[Penis]], you get the option to block "«<nowiki>http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/thumb/1/1d/Labelled_bw_flaccid_penis.jpg/*</nowiki>"». This will block all scaled-down versions of [[:File:Labelled_bw_flaccid_penis.jpg]].
If you want to filter all images containing "penis" as part of the filename, use the rule "«<nowiki>http://upload.wikimedia.org/*penis*</nowiki>"».
 
Once you have defined a filterset, you can distribute it to interested parties sharing your content preferences.
 
== Use a proxy filter ==
You can selectively block content by using a [[web filter]] program. Freely available examples include [[Privoxy]], [[SafeSquid]] and [[DansGuardian]]. Once you have installed such a program, you can exert fine-grained control over what content is received by your web browser.
 
== See also ==
* [[Help:Preferences]]
* [[MediaWiki:Bad image list]]
* [[Wikipedia:Profanity]]
* [[Wikipedia:Tools]]
* [[Meta:Image filter referendum]]
* [[mw:Personal image filter]]
* [[mw:Extension:ImageFilter]]
 
{{DEFAULTSORT:Image display options}}
۴٬۴۷۰

ویرایش