تفاوت میان نسخه‌های «تاریخ طبیعی»

تاریخ طبیعی نام یک شاخه از دانش طبیعی است. نام کتاب پلینی باید در صفحه‌ای برای ابهام‌زدایی قرار گیرد. به Natural History در ویکی انگلیسی بروید
(تغییر مسیر)
 
(تاریخ طبیعی نام یک شاخه از دانش طبیعی است. نام کتاب پلینی باید در صفحه‌ای برای ابهام‌زدایی قرار گیرد. به Natural History در ویکی انگلیسی بروید)
#تغییرمسیر [[تاریخ طبیعی (پلینی)]]