باز کردن منو اصلی

تغییرات

←‏اسپانیا (۴۳): + آب‌گذر سگوبیا (به مورد ۱۳ اضافه شد)
# شهر تاریخی [[سالامانکا]]
# شهر تاریخی [[سانتیاگو د کمپوستلا]]
# شهر تاریخی [[سگوبیا]] و [[آب‌گذر سگوبیا]]
# شهر تاریخی [[کاسرس (شهر)|کاسرس]]
# [[غار آلتامیرا]]
۱۱٬۲۳۰

ویرایش