تفاوت میان نسخه‌های «نشانگان قفل‌شدگی»

←‏علل: افزودن
(←‏علل: افزودن)
'''نشانگان قفل شدگی''' {{به انگلیسی|Locked-in syndrome}} یک حالت بالینی خاصی است که با وجود عدم تحرک اندام‌های بیمار، بیداری و هوشیاری وی حفظ می‌گردد. این وضعیت ناشایع ممکن است با [[اغما]] (کما) که بیداری و هوشیاری بیمار دچار اختلال می‌گردد، اشتباه شود. در موارد نشانگان قفل شدگی، بیمار تکلم نداشته و فقط دارای حرکت چشم‌ها در راستای عمودی است. بنابراین، حرکت چشم‌ها تنها راه ایجاد ارتباط با بیمار است.
==علل==
دو قسمت [[نیمکره‌های مخ]] و [[دستگاه فعال کننده مشبک]] (Reticular activating system) در حفظ هوشیاری نقش دارند. قسمت بیشتری از دستگاه فعال کننده مشبک در [[ساقه مغز]] قرار دارد. اگر این دستگاه صدمه ببیند، براساس آسیب ایجاد شده منجربه درجاتی از اختلال هوشیاری می‌گردد.
 
در نشانگان قفل شدگی به علت ایجاد ضایعه در ناحیه قاعده [[پل مغزی]] که پایین تر از دستگاه فعال کننده مشبک ساقه مغزی است، باعث قطع راه‌های حرکتی نزولی می‌گردند. بنابراین، راه‌های [[راه قشری نخاعی|قشری نخاعی]] و [[راه قشری پیازی|قشری پیازی]] آسیب می‌بینند. چنین صدماتی با حفظ بیداری و هوشیاری همراه است، ولی باعث بی حرکتی در اندام‌ها می‌شوند.
 
مواردی که ممکن است باعث سندرم قفل شدگی گردند:
*ضربات مغزی
*[[سکته مغزی]] به علت ایسکمی یا خونریزی پل مغز
*[[انسفالیت]]
*هیپوکالیمی
*پلی نوروپاتی شدید (مثلا گاهی به علت [[نشانگان گیلن باره]])
*تومورها
 
==علایم==
==پیش آگهی==