تفاوت میان نسخه‌های «رادیو اینترنتی»

جز
بدون خلاصه ویرایش
(صفحه‌ای جدید حاوی 'رادیوی اینترنتی در اصل به ایستگاهی از رادیو گفته میشود که شنونده آن کاربران ا...' ایجاد کرد)
برچسب: مطالب زیاد ویکی‌سازی نشده وارده‌شده است.(AF)
 
جز
{{بدون منبع}}
رادیوی اینترنتی در اصل به ایستگاهی از رادیو گفته میشودمی‌شود که شنونده آن کاربران اینترنت میباشندمی‌باشند.
برای دسترسی به این نوع ایستگاه هاایستگاه‌ها باید از یک اتصال اینترنت با سرعت مطلوب استفاده نمود.
رادیو هایرادیو‌های اینترنتی به دو دسته تقسیم میشوندمی‌شوند:
رادیو هایرادیو‌های آفلاین
رادیو های زنده
رادیو‌های زنده
رادیو هایرادیو‌های آفلاین رادیوهایی با برنامه هایبرنامه‌های آپلود شده از قبل میباشندمی‌باشند که در دوره زمانی معینی به روز رسانی میشوندمی‌شوند و میتوانندمی‌توانند شامل انواع آرشیوها و موضوعات باشند.در واقع رسانهرسانه‌ای ای میباشندمی‌باشند که هم قابلیت پخش برخط اینترنتی دارند و هم میتوان برنامهمی‌توان هایبرنامه‌های آنها را دانلود نمود.
رادیو هایرادیو‌های زنده یا آنلاین به رادیوهایی گفته میشودمی‌شود که همواره در حال پخش زنده از یک ایستگاه رادیویی میباشندمی‌باشند اما برنامه هایبرنامه‌های آنها قابل دانلود نیست ؛ مگر آنکه در ایستگاه(سایت) اینترنتی این رادیو هارادیو‌ها یک ایستگاه(آرشیو از برنامه هایبرنامه‌های پخش شده) آفلاین نیز برای آرشیو نمودن برنامه هابرنامه‌ها وجود داشته باشد. اساس کار رادیو هایرادیو‌های آنلاین بدین صورت است که برنامه زنده در حال پخش در ایستگاه رادیویی به طور متداول و بدون توقف بر روی یک سرور اینترنتی با پهنای باند بالا آپلود میشودمی‌شود و بر روی سایت قرار میگیردمی‌گیرد ولی این اطلاعات فقط برای چند دقیقه بر روی سرور ذخیره میشوندمی‌شوند تا شنوندگان به صورت متداول با استفاده از نرم افزار آن را گوش کنند،سپس اطلاعات بعدی از سمت ایستگاه رادیویی جایگزین اطلاعات قبلی سرور میشوندمی‌شوند و این چرخه مدام ادامه دارد.
۳۵٬۳۶۶

ویرایش