تفاوت میان نسخه‌های «نشانگان قفل‌شدگی»

←‏علایم: جزیی- فاصله مجازی
(←‏پیش آگهی: پیوند ویکی)
(←‏علایم: جزیی- فاصله مجازی)
*عدم تکلم
*حرکات محدود چشم که ممکن است به صورت زیر باشد <ref name=autogenerated1></ref> :
**توانایی بازکردن ارادی چشم هاچشم‌ها
**حرکتوجود چشمحرکت هاچشم‌ها در راستای عمودی (بالا و پایین)
**تقارب چشم هاچشم‌ها
*وضعیت دسربره (اکستانسیون در چهار اندام) یا حالت خم شده (فلکسوری) در اندام هااندام‌ها
*طبیعی بودن [[نوار مغزی]] یا الکتروانسفالوگرافی (EEG)