تیم: تفاوت میان نسخه‌ها

هیچ تغییری در اندازه به وجود نیامده‌ است. ،  ۱۱ سال پیش
(تکمیل مبحث تیم/ افزده شدن منابع/ نیازمند افزودن مطالب تخصصی تر)
 
=== تیم های خودگردان ===
به طور معمول و در ساختار سنتی، یک مدیر به عنوان رهبر تیم عمل می کند و مسئول تعریف اهداف، روش ها، و عملکرد تیم است. با این همه مدل سلسل مراتبی همیشه راه حل مناسبی جهت رفع مشکلات و تداخل های به وجود آمده در سازمان نمی باشد. تیم های خودگردان با استفاده از مشخص کردن محدوده ای واضح برای آزادی و مسئولیت پذیری، سعی در انجام وظایف به موثر ترین روش ممکن دارند.
ایده اصلی تیم های خودگردان این است که رهبر تیم، با استفاده از اقتدارِِ موقعیتی خود به عنوان رهبر تیم عمل نمی کند. تیم های خودگردان در بسیاری از سازمان ها برای مدیریت پروژه های پیچیده که شامل تحقیقات، طراحی، [[بهبود فرآیند]] هستند، عمل می کنند. تیم های خودگردان ممکن است از نوع ''مستقل''ویا ''وابسته'' باشند.
برای پیاده سازی موفق یک تیم خودگردان، باید محدوده بیشتری از مسئولیت به اعضای تیم واگذار گردد و اعضای تیم قابلیت اعتماد بیشتری نسبت به هم پیدا نمایند. در تیم های خودگردان بسیار حیاتی است که مدیر انتظارات خود را از اعضای تیم روشن و مشخص سازد. مشخص بودن انتظارات اجازه می دهد تا افراد، فرآیند ارزشیابی تیم را درک کرده و اعضای پاسخگو به وظایف محوله در ساختار تیم باقی بمانند.
 
===تیم پروژه===
این نوع از تیم تنها برای استفاده در یک بازه مشخص زمانی و جهت اجرای هدف مشخص تشکیل می شوند. مدیران، گروهی از افراد را بر اساس داشتن توانایی های مورد نیاز [[پروژه]] و تحت عنوان یک تیم گرد هم می آورند. اعضای این گونه تیم ها ممکن است به گروه های کاری متفاوتی وابسته باشند اما وظایف مربوط به یک تیم را جهت اجرا دریافت نمایند. بنابراین به کار بردن عنوان تیم در این موارد الزاما به معنی وجود کار تیمی در بین افراد نمی باشد.