باز کردن منو اصلی

تغییرات

Wikipedia contributors, "Leopold I, Holy Roman Emperor," Wikipedia, The Free Encyclopedia, http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Leopold_I,_Holy_Roman_Emperor&oldid=449630112 (accessed September 14, 2011).
 
{{امپراتوران مقدس روم}}
{{پادشاهان آلمان}}
{{رده‌فرد|۱۶۴۰|۱۷۰۵}}
[[رده:امپراتوران امپراتوری مقدس روم]]
 
[[bs:Leopold I, car Svetog rimskog carstva]]