تفاوت میان نسخه‌های «محمود تفضلی»

 
== آثار ==
 
* اندیشه‏های نهرو (ترجمه از انگلیسی، ۱۳۴۰)؛
 
* نگاهی به تاریخ جهان (سه جلد، ترجمه از انگلیسی، تألیف [[جواهر لعل نهرو]]، ترجمه از انگلیسی، ۱۳۳۸، نشریه‏ی سفارت هند)؛
* ایتر پریسکوم، گزارش سفارتی به دربار [[شاه عباس اول]] (از ژرژ تکتاندر فن دریابل، ۱۳۵۱)؛
* مرآت الممالک، سفرنامه‏ای به خلیج فارس... (از سید علی کاتبی، با همکاری علی گنجدلی، ۱۳۵۵)؛
* کودتا، نفت، مصدق (ترجمه و گردآوری، ۱۳۵۹)؛
* نامه‏های پدری به دخترش (اثر [[جواهر لعل نهرو]]، ترجمه از انگلیسی، ۱۳۴۱)؛
* کشف هند (دو جلد، ترجمه از انگلیسی، تألیف [[جواهر لعل نهرو]]، ۱۳۵۱)؛
* همه‏ی مردم برادرند (ترجمه از انگلیسی، تألیف [[مهاتما گاندی]]، ۱۳۴۸)؛
* حقیقت من (ترجمه از انگلیسی، تألیف [[ایندرا گاندی]]، ۱۳۶۲)؛
* زندگانی بتهوون (اثر [[رومن رولان]]، ترجمه از فرانسه، ۱۳۲۸)؛
* اتوبیوگرافی فرانکلین (اثر [[بنجامین فرانکلین]]، ۱۳۴۲)،
* زندگانی من (اثر [[جواهر لعل نهرو]]، با مقدمه دکتر [[تارا چند]]، ۱۳۳۵)؛
* زندگی یوهان سباستیان باخ (نشریه‏ی شماره‏ی شش اداره‏ی موسیقی کشور، ۱۳۲۹)؛
* سفری به مسکو (چاپ دوم، ۱۳۳۲)؛
* شاندور پتوفی شاعر انقلاب مجار (ترجمه با مشارکت انکلا بارانی، ۱۳۳۱)؛
* گفت و شنود با آقای نهرو (۱۳۳۸)؛
* مجموعه درباره‏ی [[مهاتما گاندی]] پدر ملت هند (۱۳۳۷)؛
* مجموعه‏ی اشعار در توحید و حقانیت دین مبین اسلام (۱۳۳۵)؛
* نامه‏های تیرباران شده‏ها (۱۳۳۰)؛
* شاندور پتوفی شاعر انقلاب مجار (ترجمه با مشارکت [[انکلا بارانی،بارانی]]، ۱۳۳۱)؛
* شوپن یا شاعر (ازگی دوپورتاس، ۱۳۳۶)؛
* دوستی، دوستی (یادداشت‏های یک شرکت کننده در جشنواره‏ی برلین، ۱۳۳۱)؛
* هفت شاهی (شامل داستان‏های: «یک فاجعه»، «آخور چوبی»، «یک بار سیر شدن»، «تحصیل مجانی در دبیرستان»، «بیچاره‏ها» اثر زیگوند مورتیس، ۱۳۳۱)؛
* سفری به مسکو (چاپ دوم، ۱۳۳۲)؛
* زندگانی من (اثر [[جواهر لعل نهرو]]، با مقدمه دکتر [[تارا چند]]، ۱۳۳۵)؛
* مجموعه‏ی اشعار در توحید و حقانیت دین مبین اسلام (۱۳۳۵)؛
* شوپن یا شاعر (ازگیاز دوپورتاس،[[گی دوپورتاس]] ، ۱۳۳۶)؛
* هند ۱۹۵۹ م. (۱۳۳۷، نشریه اطلاعات سفارت هند).
* مجموعه درباره‏ی [[مهاتما گاندی]] پدر ملت هند (۱۳۳۷)؛
* نگاهی به تاریخ جهان (سه جلد، ترجمه از انگلیسی، تألیف [[جواهر لعل نهرو]]، ترجمه از انگلیسی، ۱۳۳۸، نشریه‏ی سفارت هند)؛
* گفت و شنود با آقای نهرو (۱۳۳۸)؛
* اندیشه‏های نهرو (ترجمه از انگلیسی، ۱۳۴۰)؛
* نامه‏های پدری به دخترش (اثر [[جواهر لعل نهرو]]، ترجمه از انگلیسی، ۱۳۴۱)؛
* اتوبیوگرافی فرانکلین (اثر [[بنجامین فرانکلین]]، ۱۳۴۲)،
* همه‏ی مردم برادرند (ترجمه از انگلیسی، تألیف [[مهاتما گاندی]]، ۱۳۴۸)؛
* کشف هند (دو جلد، ترجمه از انگلیسی، تألیف [[جواهر لعل نهرو]]، ۱۳۵۱)؛
* ایتر پریسکوم، گزارش سفارتی به دربار [[شاه عباس اول]] (از ژرژ تکتاندر فن دریابل، ۱۳۵۱)؛
* مرآت الممالک، سفرنامه‏ای به خلیج فارس... (از سید علی کاتبی، با همکاری علی گنجدلی، ۱۳۵۵)؛
* کودتا، نفت، مصدق (ترجمه و گردآوری، ۱۳۵۹)؛
* حقیقت من (ترجمه از انگلیسی، تألیف [[ایندرا گاندی]]، ۱۳۶۲)؛
 
== پی‌نوشت ==
کاربر ناشناس