یونس امره: تفاوت میان نسخه‌ها

۹۱ بایت اضافه‌شده ،  ۱۰ سال پیش
{{ب| بر کسانی که دعای خير از برای ما | Bizim üçün xeyir-dua}}
{{ب| می فرستند، سلام و درود باد.| .Qılanlara səlam olsun}}
 
{{ب| اجل آن زمان که کمر ما را خم کند | Əcəl bükə belimizi}}
{{ب| و زبانمان را از تکلم باز دارد | Söylətməyə dilimizi}}
{{ب| بر آنان که حال خسته ما را| Xəstə ikən halımızı}}
{{ب| جويا شوند، درود باد.| .Soranlara səlam olsun}}
 
{{ب| آن زمان که تنم در ميانه پهن شده.| .Tənim ortaya açıla}}
{{ب| و آن زمان که لباسی بدون يقه بدوزند | Yaxasız kömlək biçilə}}
{{ب| بر کسانی ما را به طرز ملايمی | Bizi bir asan vəch ilə}}
{{ب| شستشو می دهند سلام و درود باد. | .Yuyanlara səlam olsun}}
 
{{ب| ... | Sal verilən qəsdimizə}}
{{ب| راهی شديم به سوی دوست | Gedər olduq dostumuza}}
{{ب| بر آنانکه جهت ادای نماز بر سر ما| Namaz üçün üstümüzə}}
{{ب| حاضر می شوند سلام و درود باد. | .Duranlara səlam olsun}}
 
{{ب| درويش يونس آنگاه که سخن می گويد| Dərviş Yunus söylər sözü}}
{{ب| هردو چشمانش پر از اشک است. | .Yaş dolmuşdur iki gözü}}
۸۲

ویرایش