تفاوت میان نسخه‌های «دانشنامه جهان اسلام»

←‏پیشینه: صفحه بحث
(←‏پیشینه: صفحه بحث)
 
== پیشینه ==
هرچند، آغاز تدوین ''دانشنامهٔ جهان اسلام'' به سالهای پیش از پیروزی [[انقلاب ایران (۱۳۵۷)|انقلاب اسلامی ایران]] بازمی‌گردد، [[بنیاد دایرةالمعارف اسلامی]] در سال [[۱۳۶۲]] تاًسیس شد. این بنیاد تدوین و نشر دانشنامهٔ جهان اسلام را با نگرشی اسلامی، و [[روش‌های علمی|روشی علمی]]، دربارهٔ مباحث مختلف [[دین اسلام]]، تاریخ و تمدن و فرهنگ ملل مسلمان، خاصه، [[ایران]] و [[زبان فارسی]] آغاز کرد.
'''[[بنگاه ترجمه و نشر کتاب]]''' در سال [[۱۳۳۳]] به فرمان [[محمد رضا پهلوی]] بنیان شد و وابسته به بنیاد پهلوی بود. بنگاه تر جمه و نشر کتاب از سال [[۱۳۴۱]] به ریاست عالیه [[فرح پهلوی]] در آمد. این بنگاه با آن که هدفی فرهنگی دارد و سازمانی غیر انتفاعی است بر اساس قانون تجارت اداره می شود. بنگاه ترجمه و نشر کتاب در چاپ نوشته‌های با ارزش و گرانبهای فارسی و برگردان (ترجمه) کارهای نویسندگان بزرگ خارجی درباره ایران و ایران‌شناسی و چاپ کتاب هایی که در پرورش ذهنی طبقات گوناگون اجتماع به ویژه جوانان و نوجوانان اثر داشته همواره رل اساسی بر عهده داشته و در دوران فعالیت خود گام‌های بلندی برای رسیدن به هدف خویش برداشته اشت.<ref>انتشارات دفتر مخصوص شهبانو، تهران ، ۱۳۵۴، ص. ۸ - ۱۲</ref>
برنامه انتشار کتاب‌های بنگاه در سه بخش بودند
* برنامه چاپ به زبان فارسی: در این برنامه از سال [[۱۳۴۱]] تا [[۱۳۵۱]]، ۲۵۹ کتاب نو و ۱۵۳ کتاب تجدید چاپی روی هم رفته ۳۶۰ کتاب با تیراژ یک میلیون کپی چاپ شد.
 
* برنامه چاپ کتاب‌های خارجی:دیگر برنامه [[بنگاه ترجمه و نشر کتاب]] برگردان کتاب‌های برگزیده فارسی به زبان‌های خارجی است. این برنامه بر اساس فرمان پادشاه ایران با همکاری [[یونسکو]] و یاری مالی [[شرکت ملی نفت ایران]] انجام پذیرفت. هدف از برگردان کتاب‌های فارسی به زبان‌های خارجی گسترش و پیشبرد فرهنگ و تمدن ایران و آشنایی مردم جهان غرب به ایران و سهم ایران در پیشرفت تمدن جهان می باشد.
 
* ترجمه دانشنامه اسلامی: برگردان و چاپ دانشنامه اسلامی از شهریور [[۱۳۴۹]] آغاز و با پایداری ادامه یافت . بنگاه با گزینش برگردان کننده‌های شایسته و آشنا به معارف اسلامی این کار و این دانشنامه عام المنفعه را به کان‌های پر ارزش فرهنگی کشور افزود .
 
پس از انقلاب اسلامی و پس از سه سال که رییس جمهور وقت بنی صدر مرکزهای فرهنگی را برای درازای سه سال بست در انجام [[بنگاه ترجمه و نشر کتاب]] منحل شد . در سال [[۱۳۶۲]] بخش ترجمه دانشنامه اسلامی بنگاه [[ترجمه و نشر کتاب]] به سازمانی به نام بنیاد دائره المعارف اسلامی<ref>[http://www.encyclopaediaislamica.com/about_us.php بنیاد دائره المعارف اسلامی]</ref> بدل شد و کار دانشنامه اسلامی که از سال [[۱۳۴۹]] آغاز شده بود ادامه داد و دستاوردهای بخش دانشنامه اسلامی [[بنگاه ترجمه و نشر کتاب]] زیر نام دانشنامه جهان اسلام<ref>[http://www.encyclopaediaislamica.com/ دانشنامه جهان اسلام]</ref> به چاپ رسید.
 
هرچند، آغاز تدوین ''دانشنامهٔ جهان اسلام'' به سالهای پیش از پیروزی [[انقلاب ایران (۱۳۵۷)|انقلاب اسلامی ایران]] بازمی‌گردد، [[بنیاد دایرةالمعارف اسلامی]] در سال [[۱۳۶۲]] تاًسیس شد. این بنیاد تدوین و نشر دانشنامهٔ جهان اسلام را با نگرشی اسلامی، و [[روش‌های علمی|روشی علمی]]، دربارهٔ مباحث مختلف [[دین اسلام]]، تاریخ و تمدن و فرهنگ ملل مسلمان، خاصه، [[ایران]] و [[زبان فارسی]] آغاز کرد.
 
== مقالات ==
۸۳۰

ویرایش