خیابان شهید فرحزادی: تفاوت میان نسخه‌ها

موقعیت جغرافیایی
(افزودن الگوی خرد با ابزار)
(موقعیت جغرافیایی)
{{موقعیت جغرافیایی
| مرکز = <big>خیابان شهید محمدمهدی فرحزادی</big>
| شمال =<small>[[خیابان فرحزاد]]، [[خیابان ایثار]]، [[میدان کتاب]]، [[خیابان سرو]]غربی، [[خیابان کوهستان]]، [[فرحزاد]] </small>
| شمال شرقی =<small> [[بلوار دریا]]، [[بلوار شهید پاک نژاد]]، [[بزرگراه نیایش]]</small>
| شمال شرقی =
| شرق =<small>[[خیابانبلوار شهید محمدمهدیدادمان]]، فرحزادی[[بلوار شهید پاک نژاد]] </small>
| جنوب شرقی =<small>[[میدان صنعت]]، [[خیابان شهید حسن سیف]] </small>
| جنوب =<small>[[خیابان فلامک]] جنوبی، [[خیابانسیمای زرافشانایران]] جنوبی</small>
| جنوب غربی = <small>[[خیابان زرافشان]]، [[بلوار شهید دادمان]]، [[خیابان فلامک]]</small>
| جنوب غربی =
| غرب =<small>[[بزرگراهخیابان یادگارزرافشان]]، امام[[بلوار ایوانک]]، [[خیابان فلامک]]</small>
| شمال غربی = <small>[[بزرگراه یادگار امام]]، [[بزرگراه نیایش]]</small>
| شمال غربی =
| تصویر =
}}