کارایی آشکارسازی کوانتمی: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
کارایی آشکارسازی کوانتمی يک سيستم تصوير برداری، خصوصيت بسيار مفيد سيستم تصويربرداری [[اشعه ایکس]] است كه برای توصيف عملكرد كلی SNR سيستم بكار ميرود. از لحاظ مفهومی، DQE مي تواند از طريق نسبت SNR<sup>2</sup> خروجی سيستم به SNR<sup>2</sup> ورودی سيگنال به سيستم تعريف شود. یعنی:
 
:<math>
\mathrm{DQE}(u) = \frac{\mathrm{SNR}_{out}^2(u)}{\mathrm{SNR}_{in}^2(u)}.
</math>
 
که بيان می كند كه چگونه يک سيستم تصويربرداری می تواند سيگنال را پردازش كند.