کارایی آشکارسازی کوانتمی: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
'''کارایی آشکارسازی کوانتمی''' (Detective quantum efficiency) یک کمیت در [[فیزیک پزشکی]] و علوم تصویری است که با '''DQE''' نشان داده میشود.<ref>Characteristics of digital x-ray imaging devices - Part 1: Determination of the detective quantum efficiency, International Electrotechnical Commission Report IEC 62220-1, 2003</ref>
 
کارایی آشکارسازی کوانتمی یک سیستم تصویر برداری، خصوصیت بسیار مفید سیستم هایی همانند سیستمهای تصویربرداری [[اشعه ایکس]] است که برای توصیف عملکرد کلی نسبت [[سیگنال به نویز]] (SNR) سیستم بکار میرود. از لحاظ مفهومی، DQE می تواند از طریق نسبت SNR<sup>۲</sup> خروجی سیستم به SNR<sup>۲</sup> ورودی سیگنال به سیستم تعریف شود. یعنی:
 
:<math>