تفاوت میان نسخه‌های «تری‌گلیسرید»

بدون خلاصه ویرایش
تری گلیسرید از یک [[گلیسرول]] و سه [[اسید چرب]] تشکیل یافته‌است.
 
تری گلیسرید يا تری آسيل گليسرول از تركيب يك الكل سه عامله به نام گليسرول و سه اسيد چرب ايجاد می شود. نام اختصاری آن T.G مي باشد.T.G شکل مهمی از ذخيره انرژی بوده و نسبت به قندها دارای ميزان انرژي نهفته بيشتري است.همچنين اين مولكول از نظر شيميايی مولكولی بی اثر(inert)است و خصلت آبگريزی آن نيز از وجوه متمايز كننده آن نسبت به كربوهيدراتها ميباشد.تری گلیسرید جز اصلی ليپو[[ال‌دی‌ال|لیپو پروتئین های با دانسيتهدانسیته خيليخیلی كم]] (VLDL)و [[شيلوميكرون]](CHY)ميباشد.
== جذب ==
جذب تری گلیسریدهای غذا در روده و پس از اثر آنزیم [[لیپاز]] و تجزیه آنها به مونوگلیسرید انجام میگید. سپس در سلوهای روده مجددا تری گلیسرید تشکیل و از طریق کیلومیکرونها[[کیلومیکرون]]ها و سیستم لنفاوی وارد گردش خون وریدی میشود. محل اصلی متابولیسم تری گیسریدگلیسرید در بدن سلولهای کبد و سلولهای چربی است.
== جستارهای وابسته ==
[[کلسترول]]
== منابع ==
{{پانویس}}