تفاوت میان نسخه‌های «الگو:بهبود منبع»

صفحهٔ جدید: <div class="messagebox cleanup metadata plainlinks"> برای اثبات پذیری کامل این مقاله به منابع بیشتری نیاز است. ...
(صفحهٔ جدید: <div class="messagebox cleanup metadata plainlinks"> برای اثبات پذیری کامل این مقاله به منابع بیشتری نیاز است. ...)
(بدون تفاوت)