باز کردن منو اصلی

تغییرات

هیچ تغییری در اندازه به وجود نیامده‌ است.، ۷ سال پیش
بدون خلاصه ویرایش
 
بعضی از اعضای مجلس اول عبارت بودند از [[مخبرالملک]]، [[صدیق حضرت]]، [[حاج میرزا آقا فرشی]]، [[حاج میرزا ابراهیم آقا]]، [[مرتضی قلی خان]]، [[وثوق‌الدوله]]، [[رئیس‌التجار آقا رضا]]، [[مستشارالدوله صادق]]، و [[سید حسن تقی‌زاده]].
 
== کارنامه مجلس اول ==
مصوبات مجلس قانون‌گذاری در مدت زمان کوتاه فعالیت خود از قرار زیر است.<ref>نصری ع. رویارویی با تجدد. صص ۴-۳۴۳، به نقل از روزنامه کاوه ش ۲۶، صص ۴-۳</ref>
#نظام‌نامه داخلی دارالشورای ایران در ۹۰ ماده (۲۹ شعبان ۱۳۲۴)
#نظام‌نامه اساسی مشتمل بر ۵۱ ماده (۱۴ ذیقعده ۱۳۲۴)
#متمم قانون اساسی در ۱۰۷ ماده (۲۹ شعبان ۱۳۲۵)
#قانون انجمن‌های ایالتی و ولایتی در ۱۲۲ ماده (ربیع‌الثانی ۱۳۲۵)
#قانون بلدیه در ۱۰۸ ماده (۱۳۲۵)
#قانون مطبوعات در ۵۲ ماده (۵ محرم ۱۳۲۶)
#قانون تشکیل ایالات و ولایات و دستورالعمل حکام که به قوانین وزارت داخله معروف است. شامل ۴۳۲ ماده و ۲۶ ماده ضمیمه (۴ ذیقعده ۱۳۲۵)
#قانون وظایف یا مستمریات شامل ۱۰ ماده (۱۹ ربیع‌الاول ۱۳۲۶)
#قانون ممیزی علمی و اجرای آن (۱۳۲۵)
#قانون انجمن‌های تجارتی (۱۳۲۶)
#قانون رشوه و مجازات آن
#قانون تعیین مقرری دربار سلطنتی
#قانون عدلیه که ناتمام ماند
#ترتیب بودجه و تعیین مخارج ادارات
 
 
== منبع ==