باز کردن منو اصلی

تغییرات

بدون خلاصه ویرایش
|دلیل شهرت = [[قانون اهم]] </br> [[قانون ‫فاز اهم]]</br> [[قانون ‫صوتی اهم]]
|تأثیر گرفته از =
|جوایز = [[مدال کاپلی]] (۱۸۵۱)
|دین =
|پانویس =