باز کردن منو اصلی

تغییرات

بدون خلاصه ویرایش
[[File:Chromosome Y.svg|125px|right|thumb|بشر Y - chromatid]]
'''کروموزوم Y''' (یا کروموزوم ایگرگ) یکی از دو [[کروموزوم|کروموزوم]]هایی است که در اکثر [[پستانداران|پستانداران]] از جمله [[انسان|انسان]] کار تعیین جنسیت را به عهده دارد. در پستانداران، این کروموزوم حاوی [[ژن|ژن]] SRY است که باعث ایجاد [[بیضه|بیضه ها]] می‌شود. کروموزوم Y در انسان از حدود 60،000،000 جفت پایهباز تشکیل شده‌است. دی ان ای در کروموزوم Y از پدر به پسر منتقل می‌رسد، در نتیجه در واقع می‌توان گفت بسیاری از نام‌های خانوادگی را ردیابی می‌کند. تجزیه و تحلیل دی ان ای به این دلیل در پژوهش‌های تاریخچۀ خانواده‌ها استفاده می شود.
 
== مرور کلی ==
کاربر گمنام