تفاوت میان نسخه‌های «احمد رضایی (مجاهد خلق)»

شهید!
(شهید!)
هرچند که احمد رضایی طی سال‌های قبل از ۱۳۵۰ نقش ارزنده‌ای در تشکیلات مجاهدین داشت، اما بعد از ضربه [[ساواک]] به [[سازمان مجاهدین خلق ایران|سازمان مجاهدین خلق]] در شهریور ماه ۱۳۵۰ او در بازسازی تشکیلات مجاهدین پس از دستگیری کادر مرکزی این سازمان در خارج از زندان نقش ویژه‌ای داشت. <ref name=“moj“>[http://www.english.mojahedin.org/pages/decorumDetails.aspx?DecorumId=1282 وب گاه سازمان مجاهدین خلق ایران]</ref>
 
در روز یازدهم بهمن‌ ماه ۱۳۵۰ احمد رضایی برای تماس با یک عضو جدید در محل قراری واقع در خیابان کاشان حاضر شد، اما به محض رسیدن به محل قرار از سوی [[ساواک]] شناسایی و محاصره شد. عضوی که بنا بود سر قرار بیاید چند روز پیش از آن دستگیر شده و زیر شکنجه قرار را لو داده بود.
احمد که خود را در محاصره مأموران مسلح [[ساواک]] می بیند بی درنگ با جویدن کپسول سیانور و انفجار نارنجک همراهش به مقابله بر می خیزد، در این درگیری احمد جان باخت و نام او به عنوان اولین شهید [[سازمان مجاهدین خلق ایران]] ثبتکشته شد. <ref name=“neg“>[http://www.negaheno.net/ketab/mojod/Barfaraz%20Khalij/Barfaraz%20Khalij%2046.htm وب گاه نگاه نو]</ref>
==جستارهای وابسته==
*[[احمد رضایی (فرزند محسن)]]
کاربر ناشناس