باز کردن منو اصلی

تغییرات

== پیوندهای بیرونی ==
 
* [http://www.donbelid.com/?cat=39 معناشناسی، دانشنامه دنبلید]
* [http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%d9%85%d8%b9%d9%86%d8%a7%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c&SSOReturnPage=Check&Rand=0 معناشناسی]، دانشنامه رشد
* [http://www.persianlanguage.ir وب‌گاه زبان فارسی]
کاربر گمنام