تفاوت میان نسخه‌های «بهره»

 
== '''ریسک سرمایه گذاری''' ==
همیشه خطر اینکه وام گیرنده [[ورشکسته]]، فراری، فوت شود، یا از طرف دیگر [[قصور]] در وام وجود دارد. این بدان معناست که وام دهنده عموماً [[حق بیمه ی خطر]] را می پردازد تا اطمینان یابد که در طول سرمایه گذاری ف، در صورت شکست وام گیرنده ها پول او قابل بازگشت است.
 
== '''ترجیح نقدینگی''' ==
مردم ترجیح می دهند که منابع آنها به شکلی در دسترس باشد که بتواند سریعاً مبادله شود تا به شکلی که برای مبادله زمان و یا هزینه در بر داشته باشد.
۱

ویرایش