حسن قاضی طباطبایی: تفاوت میان نسخه‌ها

جز (سید حسن قاضی طباطبایی را به حسن قاضی طباطبایی که قبلاً صفحهٔ تغییرمسیر بود، منتقل کرد: آوردن سید در عنوان مقاله‌ها در ویکی معمول نیست)
[[رده:زادگان ۱۲۹۵]]
[[رده:درگذشتگان ۱۳۶۴]]
[[رده:نویسندگانمقاله‌نویسان اهل ایران]]
[[رده:اهالی تبریز]]
[[رده:تاریخ‌نگاران اهل ایران]]