تفاوت میان نسخه‌های «مراسم عروسی در ایران»

 
== انتقاد از برخی آداب دست‌وپاگیر ازدواج==
بسیاری از مبلغان دینی مانند همه عقلا معتقدند باید از پیرایه‌های مراسم ازدواج کاسته شود، تا مخارج آن چندان زیاد نشود که خود مشکلی بر سر راه ازدواج جوانان فراهم آورد. آن‌ها با تأیید برخی از رسوم مانند ولیمه عروسی، چشم و هم‌چشمی‌ها را باعث افزوده شدن تدریجی برخی از آداب و رسوم می‌دانند، و معتقدند چنین رسوماتی باید حذف شوند.
 
== منابع ==
 
کاربر گمنام