باز کردن منو اصلی

تغییرات

بدون خلاصه ویرایش
* Wikipedia contributors، "Treaty of Paris (۱۸۵۶)،" Wikipedia، The Free Encyclopedia، http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Treaty_of_Paris_(1856)&oldid=430061803 (accessed September ۶، ۲۰۱۱).
 
[[رده:پیمان‌نامه‌های صلح بریتانیا]]
[[رده:جنگ کریمه]]
[[رده:معاهده‌هایپیمان‌نامه‌های صلح فرانسه]]
[[رده:معاهده‌هایپیمان‌نامه‌های صلح روسیه]]
[[رده:معاهده‌هایپیمان‌نامه‌های امپراتوری عثمانی]]
[[رده:۱۸۵۶ (میلادی)]]