تفاوت میان نسخه‌های «مهدی آذر»

 
پس از اعلام ارتداد جبهه ملی دکتر اذر به مدت چندین ماه مخفی بود و دکتر آذر از طریق کردستان از ایران خارج شدند. دکتر آذرپس از خروج از ایران به امریکا رفته و در شیکاگو زندگی می کرد . <ref>جبهه ملی ایران در دهه 60 - مهدی موید زاده</ref></ref>تاریخ شفاهی ایران- دانشگاه هارواد - حبیب لاجوردی- نوار 6 الی 8</ref>
دکتر آذر طی چند مصاحبه ( 8 نوار مصاحبه) با دکتر [[حسینحبیب لاجوردی]] زندگانی خود و نظراتش را پیرامون تاریخ معاصر در پروژه [[تاریخ شفاهی ایران]] -[[دانشگاه هاروارد ]] شرح داده است .
 
= پانویس =