تفاوت میان نسخه‌های «درگاه:اخترشناسی»

بدون خلاصه ویرایش
 
{{Random portal component|max=1|header=آیا می‌دانید|footer=بیشتر...|subpage=آیا می‌دانید|seed=19}}
 
{{/box-header|ویکی‌پروژه‌ها|درگاه:اخترشناسی/ویکی‌پروژه‌ها|}}
{{درگاه:اخترشناسی/ویکی‌پروژه‌ها}}
{{/box-footer|}}
 
{{/box-header|آن‌چه می‌توانید انجام دهید|درگاه:اخترشناسی/آن‌چه می‌توانید انجام دهید|}}
{{درگاه:اخترشناسی/آن‌چه می‌توانید انجام دهید}}
{{/box-footer|}}
 
</div>