تفاوت میان نسخه‌های «درگاه:اخترشناسی»

هیچ تغییری در اندازه به وجود نیامده‌ است. ،  ۸ سال پیش
بدون خلاصه ویرایش
{{Random portal component|max=4|header=نوشتار برگزیده|footer=نوشتارهای برگزیده...|subpage=نوشتار برگزیده|seed=19}}
 
{{Random portal component|max=23|header=گفتاوردزندگی‌نامهٔ برگزیده|footer=گفتارهایزندگی‌نامهٔ برگزیده...|subpage=گفتاوردزندگی‌نامهٔ برگزیده|seed=19}}
 
{{/box-header|''نوشتارهای برگزیده''|درگاه:اخترشناسی/نوشتارهای برگزیده|}}
{{Random portal component|max=21|header=نگارهٔ برگزیده|footer=نگارهٔ برگزیده...|subpage=نگارهٔ برگزیده|seed=19}}
 
{{Random portal component|max=32|header=زندگی‌نامهٔ برگزیدهگفتاورد|footer=زندگی‌نامهٔگفتارهای برگزیده...|subpage=زندگی‌نامهٔ برگزیدهگفتاورد|seed=19}}
 
{{Random portal component|max=1|header=آیا می‌دانید|footer=بیشتر...|subpage=آیا می‌دانید|seed=19}}