تفاوت میان نسخه‌های «کوس (ساز)»

بدون خلاصه ویرایش
برخی از شعرا از جمله [[فردوسی]] کوس را به صورت '''کوست''' بکار برده‌اند.
{{شعر|نستعلیق}}
{{ب|دلیران نترسند زآوازز آواز کوست|که آنآنجا جا دو چوبدوچوب است و یکویک پاره پوست}}
{{پایان شعر}} [[فردوسی]]<ref>{{پک|وجدانی|۱۳۷۶|ف=فرهنگ موسیقی ایران |ص=۶۰۰}} </ref>