تفاوت میان نسخه‌های «درخت پوشای کمینه»

جز (ربات: تصحیح جایگذاری کاما، شمارگان هزارگان)
 
نحوهٔ کار الگوریتم کراسکال به این صورت است که یک جنگل از درخت هارا به ترتیب با هم ادغام می‌کند تا به یک درخت واحد برسد. در اینجا نمونه‌ای از چگونگی عملکرد الگوریتم کراسکال آورده‌ایم:
 
 
 
== الگوریتم پریم ==
کاربر ناشناس