باز کردن منو اصلی

تغییرات

جز
 
== خلاصه فیلم ==
مردی که گفته می‌شد در جنگ بهایران شهادتو رسیده،عراق کشته شده، پس از سال‌ها خبر می‌رسد که زنده است. برادر مرد با همسر مرد ازدواج کرده و اکنون باید با شنیدن خبر زنده بودن برادر، همسرش را طلاق دهد.
 
== بن‌مایه ==