تفاوت میان نسخه‌های «همدان»

۴۹ بایت اضافه‌شده ،  ۸ سال پیش
 
=== دانشگاه‌ها ===
* دانشگاه‌های [[دانشگاه بوعلی سینا|بوعلی سینا]]،<ref>{{یادکرد وب|نشانی=http://www.basu.ac.ir|عنوان=سایت رسمی دانشگاه بوعلی سینا |تاریخ بازدید = ۵ مهر ۱۳۹۰ | زبان =فارسی}}</ref> با دانشکده مهندسی و ۴ دانشکده با نام‌های دانشکده ادبیات، دانشکده علوم، دانشکده کشاورزی<ref name="gtsh262">سیمای همدان، ص ۲۶۲</ref> [[دانشگاه علوم پزشکی همدان]]،<ref>{{یادکرد وب|نشانی=http://www.umsha.ac.ir|عنوان=سایت رسمی دانشگاه علوم پزشکی همدان |تاریخ بازدید = ۵ مهر ۱۳۹۰ | زبان =فارسی}}</ref> بادارای ۳7 دانشکده باکه نام‌هایشامل دانشکدهدانشکده‌های، پزشکی، دندانپزشکی، داروسازي، توانبخشي، پرستاری و مامائی، دانشکده دندانپزشکی،بهداشت و دانشکده بهداشتپیراپزشکی<ref name="gtsh262">سیمای همدان، ص ۲۶۲</ref> [[دانشگاه آزاد اسلامی همدان|آزاد اسلامی همدان]]،<ref>{{یادکرد وب|نشانی=http://pnur6.ac.ir/|عنوان=سایت رسمی دانشگاه آزاد اسلامی همدان |تاریخ بازدید = ۵ مهر ۱۳۹۰ | زبان =فارسی}}</ref> با ۲ دانشکده با نام‌های دانشکده معماری و دانشکده ادبیات [[دانشگاه پیام نور همدان]]<ref>{{یادکرد وب|نشانی=http://pnur6.ac.ir|عنوان=سایت رسمی دانشگاه پیام نور همدان|تاریخ بازدید = ۵ مهر ۱۳۹۰ | زبان =فارسی}}</ref> [[دانشگاه صنعتی همدان]]<ref>{{یادکرد وب|نشانی=http://www.hut.ac.ir|عنوان=سایت رسمی دانشگاه صنعتی همدان|تاریخ بازدید = ۵ مهر ۱۳۹۰ | زبان =فارسی}}</ref> و [[مرکز تربیت معلم شهید مقصودی همدان]] از مراکز مهم آموزش عالی در شهر همدان هستند.<ref>{{یادکرد وب|نشانی=http://www.shmttc.ir/Default.aspx?m=content&id=21|عنوان=سایت رسمی مرکز تربیت معلم شهید مقصودی همدان|تاریخ بازدید = ۵ مهر ۱۳۹۰ | زبان =فارسی}}</ref>
 
=== حوزه‌های علمیه ===
۱۳۶

ویرایش