تفاوت میان نسخه‌های «استخوان خاجی»

بدون خلاصه ویرایش
'''استخوان خاجی''' یا ساکروم یک استخوان واحد است که از جوش خوردن مهره‌های5 مهره‌ی خاجی انتهایی(25-29) [[ستون فقرات]] (بعد از بخش کمری و قبل از [[دنبالچه]]) تشکیل می‌گردد. [[پرونده:Skeletpelvis-pubis.jpg|thumb|left|استخوانهای لگن.<br />1. استخوان خاجی <br />2. ایلیوم<br />3. ایسکیوم<br />4. پوبیس<br />5. سیمفیزیس پوبیس <br />6. استابولوم<br />7. سوراخ ابتوراتور<br />8. دنبالچه<br />خط قرمز : خط انتهایی/محدوده لگن]]
ساکروم مثلثی شکل بوده و راس آن به سمت پایین قرار گرفته است و به نحوی انحنا یافته که یک سطح خلفی محدب و سطح قدامی مقعر داشته باشد. ساکروم در بالا با مهره 5 کمری و در پایین با استخوان کوکسیکس مفصل می شود. این استخوان در هر یک از سطوح جانبی خود دارای یک رویه مفصلی L شکل است که با [[استخوان لگن|استخوان های لگن]] مفصل می شود.
از مجموع دو نیم‌لگن و استخوان خاجی فضایی بوجود می‌آید که به آن [[لگن خاصره]] می‌گویند.
در سطح خلفی ساکروم 4 جفت سوراخ خاجی خلفی وجود دارد و در سطح قدامی نیز 4 جفت سوراخ وجود دارد که به ترتیب برای عبور شاخه های خلفی و قدامی [[اعصاب نخاعی]] S1 - S4 می باشد.
 
دیواره خلفی کانال مهره ای ممکن است در نزدیکی انتهای تحتانی ساکروم ناقص باشد.
==جستارهای وابسته==
[[استخوان لگن]]
۱۳۶

ویرایش