تفاوت میان نسخه‌های «استخوان خاجی»

بدون خلاصه ویرایش
[[پرونده:Gray95.png|thumb|left|استخوان ساکروم، نمای لگنی]] [[پرونده:Gray241.png|thumb|left|استخوان ساکروم در بین دو استخوان لگنی]]
'''استخوان خاجی''' یا ساکروم یک استخوان واحد است که از جوش خوردن 5 مهره‌ی خاجی (25-29) [[ستون فقرات]] (بعد از بخش کمری و قبل از [[دنبالچه]]) تشکیل می‌گردد. [[پرونده:Gray95.png|thumb|left|استخوان ساکروم]]
ساکروم مثلثی شکل بوده و راس آن به سمت پایین قرار گرفته است و به نحوی انحنا یافته که یک سطح خلفی محدب و سطح قدامی مقعر داشته باشد. ساکروم در بالا با مهره 5 کمری و در پایین با استخوان کوکسیکس مفصل می شود. این استخوان در هر یک از سطوح جانبی خود دارای یک رویه مفصلی L شکل است که با [[استخوان لگن|استخوان های لگن]] مفصل می شود.
در سطح خلفی ساکروم 4 جفت سوراخ خاجی خلفی وجود دارد و در سطح قدامی نیز 4 جفت سوراخ وجود دارد که به ترتیب برای عبور شاخه های خلفی و قدامی [[اعصاب نخاعی]] S1 - S4 می باشد.
۱۳۶

ویرایش