باز کردن منو اصلی

تغییرات

[[رده:زادگان ۱۳۲۸|افشارپناه، مهوش]]
[[رده:افراد زنده|افشارپناه، مهوش]]
[[رده:بازیگران زن اهل ایران|افشارپناه، مهوش]]
[[رده:اهالی سقز]]