تفاوت میان نسخه‌های «رمز قالبی»

بدون خلاصه ویرایش
 
 
رمزهای بلوکی مورد استفاده برای اعتبار پيام و محرمانگی: که 2 حالت دارد.
 
شمارنده با حالات زنجيره بلوک_رمز- کد اعتبار پيام.
۶۳

ویرایش