تفاوت میان نسخه‌های «منیره گرجی فرد»

فارسی کردنِ اعداد.
جز (ربات: اصلاح ترکیبی)
(فارسی کردنِ اعداد.)
 
== عضویت در مجلس خبرگان ==
انتخاب وی به عنوان تنها زن مجلس خبرگان قانون اساسی، اعتراض برخی از منتخبان این مجلس را برانگیخت. آنان تهدید کردند: این زن باید برود وگرنه ما مجلس را ترک می کنیم. و او پاسخ داد: من بر مسوولیتی که مردم به من واگذار کرده اند، استوارم؛ هرکس نمی تواند حضور یک زن را تحمل کند، برود. او روز دوشنبه 5۵ شهریورماه در جلسه علنی مجلس خبرگان در دفاع از حقوق زنان عنوان سخنرانی کرد. خانم گرجی در این سخنان با یادآوری جایگاه حقوقی زن در [[اسلام]] و نیز ذکر تاریخی وضعیت زنان ایرانی، خطاب به دیگر همکاران خویش در مجلس خبرگان گفت: «چون در پیشگاه قرآن مسئول هستم، به حکم آیه «و من لم یحکم بما انزل‌الله» که سه بار در سوره مائده تکرار می‌شود این را توجه داشته باشیم که در این موقع، در این نشست مهم و عظیم، حقوق این گروه، که بنیاد اجتماع بر پایه زن است، ضایع نشود. ما زنها محروم مانده‌ایم، این شعار نیست، واقعیت است.»<ref>[http://www.shahrvandemrouz.com/content/794/default.aspx [[شهروند امروز]] شماره 60۶۰]</ref>
 
== تدریس ==
 
== پیش از انقلاب ==
مجالس وعظ و خطابه وی در سال 56،۵۶، 57۵۷ و 58۵۸ معروف است؛ مجالسی که با تاثیر از دکتر شریعتی، زنان و گاهی مردان را آماده مبارزه می کرد. گرجی از جمله واعظانی بود که پا به عرصه مبارزه فرهنگی گذاشت.
منیره گرجی همچنین نخستین سازمان غیر دولتی در حوزه تخصصی زنان را با عنوان موسسه مطالعات و تحقیقات زنان، تاسیس کرده است.<ref>[http://www.hamshahrionline.ir/hamnews/1383/831117/irshahr/iransh.htm Hamshahri Newspaper<!-- عنوان تصحیح شده توسط ربات -->]</ref>