تفاوت میان نسخه‌های «توزیع احتمال»

جز
بدون خلاصه ویرایش
جز
در نظریه احتمال و آمار '''تابع توزیع احتمال''' بیانگر احتمال هر یک از مقادیر متغیر تصادفی (در مورد متغیر گسسته) و یا احتمال قرار گرفتن متغیر در یک بازه مشخص (در مورد متغیر تصادفی پیوسته) میباشد.
'''توزیع احتمالات'''احتمال یک [[متغیر تصادفی]] تابعی است از دامنهٔ آن متغیر بر بازهٔ <math>[0,1]</math>.
به طوری که احتمال رخدادن پیشامدهای با مقدار عددی کمتر از آن را نمایش می‌دهد. و به صورت دقیق به شکل زیر تعریف می‌شود:
:<math> F_X(x) = \Pr\left[ X \le x \right] </math>
اگر تابع توزیع پیوسته باشد مشتق ان برابر تابع چگالی متغیر مورد بررسی است و اگر تابع توزیع گسسته باشد مشتق ان برابر تابع احتمال متغیر مورد بررسی است.<ref>{{یادکرد|کتاب=آمار و احتمال کاربردی|نویسنده=سعید رضاخواه|ناشر=انتشارات دانشگاه امیر کبیر|شابک=ISBN 964-463-091-2 (کتابخانه ملی : م۷۹-۲۰۶۷۴)}}</ref>
 
در نظریه احتمال و آمار '''تابع توزیع احتمال''' بیانگر احتمال هر یک از مقادیر متغیر تصادفی (در مورد متغیر گسسته) و یا احتمال قرار گرفتن متغیر در یک بازه مشخص (در مورد متغیر تصادفی پیوسته) میباشد.
 
== منبع ==