تفاوت میان نسخه‌های «عبدالله بن جعفر»

== پی‌نوشت و منبع ==
{{پانویس}}
 
* {{یادکرد کتاب
| همان =
| نام خانوادگی = ابن ابی الحدید
| نام = ابوحامد هبة الله بن محمد
| پیوند نویسنده = ابن ابی الحدید
| کوشش = محمدابوالفضل ابراهیم
| نامn = | نام خانوادگیn =
| پیوند نویسندهn =
| ویراستار =
| نام خانوادگی ویراستارn =
| نام ویراستارn =
| پیوند ویراستار =
| پیوند ویراستارn =
| دیگران =
| عنوان = شرح [[نهج البلاغه]]
| ترجمه عنوان =
| پیوند =
| پیوند بایگانی =
| تاریخ بایگانی =
| فرمت =
| تاریخ دسترسی =
| نوع =
| ویرایش =
| سری =
| جلد =
| تاریخ =
| سال اصلی =
| سال = ۱۳۸۵ ه
| ماه =
| ناشر = داراحیاء التراث العربی
| مکان = [[بیروت]]
| زبان = ar
| شابک =
| oclc =
| doi =
| bibcode =
| id =
| صفحه =
| صفحات =
| nopp =
| در =
| فصل =
| ترجمه عنوان =
| پیوند فصل =
| گفتاورد =
| ref =
| laysummary =
| laydate =
| جداکننده =
| پی‌نوشت =
| lastauthoramp =
}}
 
* {{یادکرد کتاب
| همان =
| نام خانوادگی = ابن اثیر
| نام = عزالدین محمد بن محمد
| پیوند نویسنده = ابن اثیر
| کوشش =
| عنوان = الکامل فی التاریخ
| ترجمه عنوان =
| پیوند = الکامل فی التاریخ
| ویرایش =
| سری =
| جلد =
| تاریخ =
| سال = ۱۳۸۵ ه
| ماه =
| ناشر = دارصادر و داربیروت
| مکان = [[بیروت]]
| زبان = ar
| جداکننده =
}}
-
{{یادکرد کتاب
| همان =
| نام خانوادگی = ابن طاووس
| نام = غیاث الدین عبدالکریم
| پیوند نویسنده = ابن طاووس
| کوشش =
| عنوان = فرحة الغری
| ترجمه عنوان =
| پیوند = فرحة الغری
| ویرایش =
| سری =
| جلد =
| تاریخ =
| سال = ۱۳۸۵ ه
| ماه =
| ناشر = منشورات الرضی
| مکان = [[قم]]
| زبان = ar
| جداکننده =
}}
 
* ابن قتیبه، عبدالله بن مسلم: المعارف، به کوشش ثروت عکاشه (چاپ دوم: قاهره، دارالمعارف، بی تا).
* ابن مسکویه، تجارب الامم، ترجمه ابوالقاسم امامی (چاپ اول: تهران، انتشارات سروش، ۱۳۶۹ ش).
* اعثم کوفی، محمدبن علی بن: الفتوح، ترجمه محمدبن احمد مستوفی هروی، به کوشش غلامرضا طباطبایی (چاپ اول: تهران، شرکت افست، ۱۳۷۲ ه).
* الزبیری، مصعب بن عبدالله نسب قریش (دارالمعارف للطباعة و النشر).
* العسقلانی، احمدبن علی بن محمد ابن حجر: الاصابه فی تمییز الصحابه (بیروت، دارالکتاب العربی، بی تا)
* الکوفی، ابراهیم بن محمد الثقفی: الغارات، به کوشش و تعلیقات سیدجمال الدین حسینی ارموی (تهران، انتشارات انجمن آثار ملی، ۲۵۳۵ شاهنشاهی).
* امین، سیدمحسن: اعیان الشیعه، به کوشش حسن الامین (بیروت، دارالتعارف للمطبوعات، ۱۴۰۶ ه).
* بلاذری: احمدبن یحیی: انساب الاشراف، به کوشش محمد حمیدالله (مصر، دارالمعارف، بی تا).
* ذهبی، شمس الدین محمدبن احمد: سیر اعلام النبلاء، تحقیق زیر نظر شعیب الاز نووط (چاپ هفتم: بیروت، مؤسسة الرسالة، ۱۴۱۰ ه).
* شهر آشوب، محمدبن علی بن: مناقب آل ابی طالب (چاپ سنگی: بمبئی، بی تا، ۱۳۱۳ ه).
* شیخ مفید، محمدبن محمدبن النعمان: الاختصاص، به کوشش علی اکبر الغفاری (تهران، مؤسسة النشر الاسلامی، بی تا).
* عبدالبر، یوسف بن عبدالله بن محمدبن: استیعاب فی اسماء الاصحاب (بیروت، دارالکتاب العربی، بی تا). - الجوزی، ابوالحسن علی بن محمد: (ابن اثیر)، اسدالغابة فی معرفة الصحابه، به کوشش علی محمد معوض و معاد احمد عبدالموجود (چاپ اول: بیروت، دارالکتب العلمیه، ۱۴۱۵ ه).
* عبدربه، محمدبن محمدبن: عقدالقرید، به کوشش عبدالمجید الترجبنی (چاپ اول: بیروت، دار الکتب العلمیه، ۱۴۰۳ ه).
* قطب الدین، راوندی سعیدبن هبة الله: الخرائج و الخرائج (قم، مؤسسة الامام المهدی، ۱۴۰۹ ه).
* مبرد، محمدبن یزید: الکامل فی اللغة، به کوشش تغارید بیضون و نعیم زر زور (چاپ دوم: بیروت، دارالکتب العلمیة، ۱۴۰۹ ه) - مسعودی، علی بن حسین: مروج الذهب، ترجمه ابوالقاسم پاینده (چاپ پنجم، تهران، انتشارات علمی و فرهنگی، بی تا).
 
[[ar:عبد الله بن جعفر بن أبي طالب]]