تفاوت میان نسخه‌های «عبدالله بن جعفر»

| پیوند نویسنده = ابن اثیر
| کوشش =
| عنوان = [[الکامل فی التاریخ]]
| ترجمه عنوان =
| پیوند = الکامل فی التاریخ
| ویرایش =
| سری =
| جلد =
| تاریخ =
| سال = چاپ دوم ۱۳۸۵ ه
| ماه =
| ناشر = دارصادر و داربیروت
| زبان = ar
| جداکننده =
}}
-
{{یادکرد کتاب
| همان =
| پیوند نویسنده = ابن طاووس
| کوشش =
| عنوان = [[فرحة الغری]]
| ترجمه عنوان =
| پیوند = فرحة الغری
| ویرایش =
| سری =
}}
 
* {{یادکرد کتاب
* ابن قتیبه، عبدالله بن مسلم: المعارف، به کوشش ثروت عکاشه (چاپ دوم: قاهره، دارالمعارف، بی تا).
| همان =
| نام خانوادگی = ابن قتیبه
| نام = عبدالله بن مسلم
| پیوند نویسنده = ابن قتیبه
| کوشش = ثروت عکاشه
| عنوان = [[المعارف]]
| ترجمه عنوان = شناخت‌ها
| پیوند =
| ویرایش =
| سری =
| جلد =
| تاریخ =
| سال = چاپ دوم ۱۳۸۵ ه
| ماه =
| ناشر = دارالمعارف
| مکان = [[قاهره]]
| زبان = ar
| جداکننده =
}}
* ابن مسکویه، تجارب الامم، ترجمه ابوالقاسم امامی (چاپ اول: تهران، انتشارات سروش، ۱۳۶۹ ش).
* اعثم کوفی، محمدبن علی بن: الفتوح، ترجمه محمدبن احمد مستوفی هروی، به کوشش غلامرضا طباطبایی (چاپ اول: تهران، شرکت افست، ۱۳۷۲ ه).