تفاوت میان نسخه‌های «عبدالله بن جعفر»

| جلد =
| تاریخ =
| سال = چاپ دوم ۱۳۸۵ ه
| ماه =
| ناشر = دارالمعارف
| جداکننده =
}}
* {{یادکرد کتاب | همان = | نام خانوادگی = اعثم کوفی | نام = محمدبن علی بن | پیوند نویسنده = اعثم کوفی | مترجم = ابوالقاسم امامی | کوشش = | عنوان = [[تجارب الامم]] | ترجمه عنوان = تجربهٔ امت‌ها | پیوند = | ویرایش = | سری = | جلد = | تاریخ = | سال = ۱۳۶۹ | ماه = | ناشر = انتشارات سروش | مکان = [[تهران]] | زبان = | جداکننده = }}
* ابن مسکویه، تجارب الامم، ترجمه ابوالقاسم امامی (چاپ اول: تهران، انتشارات سروش، ۱۳۶۹ ش).
* {{یادکرد کتاب | همان = | نام خانوادگی = ابن مسکویه | نام = | پیوند نویسنده = ابن مسکویه | مترجم = محمد بن احمد مستوفی هروی | کوشش = غلامرضا طباطبایی | عنوان = [[الفتوح]] | ترجمه عنوان = | پیوند = | ویرایش = | سری = | جلد = | تاریخ = | سال = ۱۳۷۲ | ماه = | ناشر = شرکت افست | مکان = [[تهران]] | زبان = | جداکننده = }}
* اعثم کوفی، محمدبن علی بن: الفتوح، ترجمه محمدبن احمد مستوفی هروی، به کوشش غلامرضا طباطبایی (چاپ اول: تهران، شرکت افست، ۱۳۷۲ ه).
* الزبیری،{{یادکرد کتاب | همان = | نام خانوادگی = الزبیری | نام = مصعب بن عبدالله | پیوند نویسنده = الزبیری | مترجم = | کوشش = | عنوان = [[نسب قریش]] | ترجمه عنوان = | پیوند = | ویرایش = | سری = | جلد = | تاریخ = | سال = | ماه = | ناشر = (دارالمعارف للطباعة و النشر). | مکان = | زبان = ar | جداکننده = }}
* {{یادکرد کتاب | همان = | نام خانوادگی = العسقلانی | نام = احمد بن علی بن محمد ابن حجر | پیوند نویسنده = العسقلانی | مترجم = | کوشش = | عنوان = [[الاصابه فی تمییز الصحابه]] | ترجمه عنوان = | پیوند = | ویرایش = | سری = | جلد = | تاریخ = | سال = | ماه = | ناشر = دارالکتاب العربی | مکان = [[بیروت]] | زبان = ar | جداکننده = }}
* العسقلانی، احمدبن علی بن محمد ابن حجر: الاصابه فی تمییز الصحابه (بیروت، دارالکتاب العربی، بی تا)
* الکوفی،{{یادکرد کتاب | همان = | نام خانوادگی = الکوفی | نام = ابراهیم بن محمد الثقفی: الغارات،ابن بهحجر | پیوند نویسنده = الکوفی | مترجم = | کوشش = و تعلیقات سیدجمال الدین حسینی ارموی (تهران،| عنوان = [[الغارات]] | ترجمه عنوان = | پیوند = | ویرایش = | سری = | جلد = | تاریخ = | سال = ۲۵۳۵ شاهنشاهی | ماه = | ناشر = انتشارات انجمن آثار ملی،ملی ۲۵۳۵| شاهنشاهی).مکان = [[تهران]] | زبان = ar | جداکننده = }}
* امین، سیدمحسن: اعیان الشیعه، به کوشش حسن الامین (بیروت، دارالتعارف للمطبوعات، ۱۴۰۶ ه).
* بلاذری: احمدبن یحیی: انساب الاشراف، به کوشش محمد حمیدالله (مصر، دارالمعارف، بی تا).