تفاوت میان نسخه‌های «عبدالله بن جعفر»

* {{یادکرد کتاب | همان = | نام خانوادگی = بلاذری | نام = احمدبن یحیی | پیوند نویسنده = احمد بن یحیی بلاذری | مترجم = | کوشش = محمد حمیدالله | عنوان = [[انساب الاشراف]] | ترجمه عنوان = نسب‌نامهٔ بزرگان | پیوند = | ویرایش = | سری = | جلد = | تاریخ = | سال = | ماه = | ناشر = دارالمعارف | مکان = [[مصر]] | زبان = ar | جداکننده = }}
* {{یادکرد کتاب | همان = | نام خانوادگی = ذهبی | نام = شمس الدین محمد بن احمد | پیوند نویسنده = شمس‌الدین محمد بن احمد ذهبی | مترجم = | کوشش = و تحقیق زیر نظر شعیب الاز نووط | عنوان = [[سیر اعلام النبلاء]] | ترجمه عنوان = | پیوند = | ویرایش = | سری = | جلد = | تاریخ = | سال = چاپ هفتم ۱۴۱۰ ه | ماه = | ناشر = مؤسسة الرسالة | مکان = [[بیروت]] | زبان = ar | جداکننده = }}
* {{یادکرد کتاب | همان = | نام خانوادگی = شهرآشوب | نام = محمد علی | پیوند نویسنده = پسر شهرآشوب | مترجم = | کوشش = | عنوان = [[مناقب آل ابی طالب]] | ترجمه عنوان = | پیوند = | ویرایش = | سری = | جلد = | تاریخ = | سال = ۱۳۱۳ ه | ماه = | ناشر = چاپ سنگی | مکان = [[بمبئی]] | زبان = ar | جداکننده = }}
* شهر آشوب، محمدبن علی بن: مناقب آل ابی طالب (چاپ سنگی: بمبئی، بی تا، ۱۳۱۳ ه).
* {{یادکرد کتاب | همان = | نام خانوادگی = مفید | نام = محمد محمد نعمان | پیوند نویسنده = شیخ مفید | مترجم = | کوشش = علی‌اکبر غفاری | عنوان = [[الاختصاص]] | ترجمه عنوان = | پیوند = | ویرایش = | سری = | جلد = | تاریخ = | سال = | ماه = | ناشر = [[موسسه نشر اسلامی]] | مکان = [[تهران]] | زبان = ar | جداکننده = }}
* شیخ مفید، محمدبن محمدبن النعمان: الاختصاص، به کوشش علی اکبر الغفاری (تهران، مؤسسة النشر الاسلامی، بی تا).
* عبدالبر، یوسف بن عبدالله بن محمدبن: استیعاب فی اسماء الاصحاب (بیروت، دارالکتاب العربی، بی تا). - الجوزی، ابوالحسن علی بن محمد: (ابن اثیر)، اسدالغابة فی معرفة الصحابه، به کوشش علی محمد معوض و معاد احمد عبدالموجود (چاپ اول: بیروت، دارالکتب العلمیه، ۱۴۱۵ ه).
* عبدربه، محمدبن محمدبن: عقدالقرید، به کوشش عبدالمجید الترجبنی (چاپ اول: بیروت، دار الکتب العلمیه، ۱۴۰۳ ه).