تفاوت میان نسخه‌های «الذریعه الی تصانیف الشیعه»

بدون خلاصه ویرایش
جز (ربات:فاصلهٔ مجازی، "ك" و "ي"، غلط املایی)
'''الذریعة إلی تصانیف الشیعة''' دائرةالمعارف [[کتابشناسی]] بزرگی است در ۲۶ جلد که به همت علامه [[شیخ آقابزرگ تهرانی]] فراهم آمده‌است.<br />
این اثر، به عنوان منبع دسته اول، در زمینه شناخت میراث مکتوب [[شیعه]] در قرون متمادی، تا دوره زندگانی مؤلف، شناخته می‌شود و بر اساس الفبایی عنوان اثر، به شرح حال نویسندگان و معرفی [[نسخ خطی]] آثار آنان می‌پردازد.الذریعه با 11554۱۱۵۵۴ صفحه 55095۵۵۰۹۵ کتاب و رساله را شناسایی کرده استکرده‌است.<ref>آئینه پژوهش، سال5،سال۵، ش5ـ6ش۵ـ۶ (29ـ30۲۹ـ۳۰) بهمن و اسفند 1373،۱۳۷۳، نگاهی به کتاب الذریعه، ناصر الدین انصاری قمی، ص 108۱۰۸</ref>
 
==انگیزه نگارش الذریعه ==
در مورد انگیزۀانگیزهٔ شیخ آقا بزرگ در تالیف الذریعه چنین گفته شده استشده‌است که جرجی زیدان (م 1914۱۹۱۴) در کتاب مشهور خود «تاریخ آداب اللغة العربیة» در مورد شیعه سخنی بدین مضمون گفت که: شیعه طایفه‌ای بود کوچک و آثار قابل اعتنایی نداشت و اکنون شیعه‌ای در دنیا وجود ندارد، این شد که شیخ آقا بزرگ و دو همردیف و دوست علمیش، سید حسن صدر (م1354م۱۳۵۴) و شیخ محمد کاشف الغطاء (م 1373۱۳۷۳) هم پیمان شدند تا هر یک در باب معرفی شیعه و فرهنگ غنی تشیع کاری را بر عهده گیرند و به این صورت پاسخ سخن جرجی زیدان را بدهند.
برپایه این پیمان قرار شد علامه [[سید حسن صدر]] با نگارش کتابی سهم شیعه در تأسیس و تکمیل علوم اسلامی را نشان دهد که با نگارش کتاب «تاسیس الشیعه لعلوم الاسلام» این کار را انجام داد. علامه شیخ [[محمد حسین کاشف الغطاء]] نیز متعهد شد کتاب «تاریخ آداب اللغة» [[جرحی زیدان]] را نقد کند که این کار را کرد و در جزء دوم کتاب "«النقود والردود"» چهار جلد کتاب جرجی زیدان را نقد علمی نمود. از این بین شیخ آقا بزرگ مأمور شد فهرستی برای تالیفات شیعه بنویسد که حاصل آن کتاب الذریعه شد.<ref>شیخ آقا بزرگ تهرانی، محمد رضا حکیمی، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، چاپ چهارم1378،چهارم۱۳۷۸، صص22صص۲۲-24۲۴</ref>
 
==نشر مجلدات الذریعه==
 
== منابع ==
** الذریعة إلی تصانیف الشیعة
** گنج پنهان، حسن انصاری
 
== پی نوشت ها==
 
[[ar:الذريعة إلى تصانيف الشيعة (كتاب)]]
{{کتاب-خرد}}
۳۳۴

ویرایش