تفاوت میان نسخه‌های «درگاه:جغرافیا»

بدون خلاصه ویرایش
{{Random portal component|max=1|header=نوشتار برگزیده|footer=نوشتارهای برگزیده...|subpage=نوشتار برگزیده|seed=19}}
 
{{درگاه:جغرافیا/box-header| آیا می‌دانید...''سرزمین‌ها''|درگاه:جغرافیا/آیا می‌دانیدسرزمین‌ها|}}
{{درگاه:جغرافیا/آیا می‌دانیدسرزمین‌ها}}
{{درگاه:جغرافیا/box-footer|}}
 
{{/box-header|''نوشتارهای برگزیده''|درگاه:جغرافیا/نوشتارهای برگزیده|}}
 
{{Random portal component|max=18|header=نگارهٔ برگزیده|footer=نگاره‌های برگزیده...|subpage=نگارهٔ برگزیده|seed=19}}
 
{{/box-header| آیا می‌دانید...|درگاه:جغرافیا/آیا می‌دانید|}}
{{درگاه:جغرافیا/آیا می‌دانید}}
{{/box-footer|}}
 
</div>
۵۲٬۱۵۰

ویرایش