تفاوت میان نسخه‌های «کلئیستنس»

بدون خلاصه ویرایش
(صفحه‌ای جدید حاوی 'کلئیستِنِس، یکی از اشراف آتن باستان از خاندان آلکمئونید. او به این سرشناس...' ایجاد کرد)
 
او همچنین عموی مادر [[پریکلس]] و پدربزرگ مادری [[آلکیبیادس]] بود.
 
او یکی از کسانی بود که در سرنگونی هیپیاس، جبار آتن همکاری داشت. پس از به قدرت رسیدن، ساختار سیاسی قبیله ای آتن را دگرگون کرده و آنرا از چهار قبیله، به ده بخش تبدیل کرد. به بخشهای آتن دمه یا دموس میگفتند. و واژه [[دموکراسی]] از همینجا آمده است.<ref>http://ancienthistory.about.com/od/riseofdemocracy/g/041811-Cleisthenes.htm</ref>
 
از سرنوشت کلئیستنس پس از این اقدامات چیزی گفته نشده است. شاید به سرنوشت [[اوستراکسیم]] (تبعید) دچار شده باشد.
 
بسیاری از صاحب نظران عصر جدید، او را پایه گذار نظامهای سیاسی امروزین میدانند.