پرتاب روباه: تفاوت میان نسخه‌ها

۳۳۰ بایت اضافه‌شده ،  ۱۰ سال پیش
حق تکثیر مشکوک
بدون خلاصۀ ویرایش
(حق تکثیر مشکوک)
{{حق تکثیر مشکوک}}
<big>پرتاب روباه</big>
پرتاب روباه (به آلمانی: Fuchsprellen و به فرانسه: Lancer de renard ) یک بازی پرطرفدار قرنهای هفده و هجده در قسمتهایی از اروپا بوده که در آن بازیکنان حیوانات (مخصوصا روباه) را به هوا پرتاب میکردند.
 
'''پرتاب روباه''' (به آلمانی: Fuchsprellen و به فرانسه: Lancer de renard ) یک بازی پرطرفدار قرنهای هفده و هجده در قسمتهایی از اروپا بوده که در آن بازیکنان حیوانات (مخصوصا روباه) را به هوا پرتاب میکردندمی‌کردند.
<big>روش بازی</big>
پرتاب روباه درهوای آزاد انجام میشد و دورتا دور جای بازی با دیواره های توری پوشیده میشد.
بیشتر این بازی در حیات دژها یا کاخ ها انجام میشد و بازیکنان دو به دو سرو ته طنابی به درازای هفت متر را بدست میگرفتند، چنان که طناب بر روی زمین قرار میگرفت و روباه هایی که از قفس آزاد شده بودند بسمت بازیکنانی راهنمایی میشدند که به موازات هم ایستاده بودند و در زمانیکه این حیوانات از روی طناب ها میگذشتند بازیکنان به ناگهان طناب را میکشیدند و اینکار سبب پرتاب شدن حیوان به هوا میشد. بالاترین پرتاب به هفت و نیم متر میرسید و پرتاب به این بلندی برای حیوانات کشنده بود.
 
<big>== روش بازی</big> ==
<big>مسابقات درسدن</big>
پرتاب روباه درهوای آزاد انجام میشدمی‌شد و دورتا دور جای بازی با دیواره هایدیواره‌های توری پوشیده میشدمی‌شد.
بیشتر این بازی در حیات دژها یا کاخ هاکاخ‌ها انجام میشدمی‌شد و بازیکنان دو به دو سرو ته طنابی به درازای هفت متر را بدست میگرفتند،می‌گرفتند، چنان که طناب بر روی زمین قرار میگرفتمی‌گرفت و روباه هاییروباه‌هایی که از قفس آزاد شده بودند بسمت بازیکنانی راهنمایی میشدندمی‌شدند که به موازات هم ایستاده بودند و در زمانیکه این حیوانات از روی طناب هاطناب‌ها میگذشتندمی‌گذشتند بازیکنان به ناگهان طناب را میکشیدندمی‌کشیدند و اینکار سبب پرتاب شدن حیوان به هوا میشدمی‌شد. بالاترین پرتاب به هفت و نیم متر میرسیدمی‌رسید و پرتاب به این بلندی برای حیوانات کشنده بود.
 
<big>== مسابقات درسدن</big>درسد ==
در چنین مسابقه ایمسابقه‌ای که بوسیله آگوست دوم لهستان در درسدن (پرتاب روباه بازی شناخته شده ایشده‌ای در منطقه درسدن بود) برگزار شد که در آن 647۶۴۷ روباه – 533۵۳۳ خرگوش – 34۳۴ گورکن – 21۲۱ گربه وحشی – 34۳۴ گراز و 3۳ گرگ کشته شدند. کسان دیگری هم از خانواده هایخانواده‌های سلطنتی در این بازیها شرکت داشتند. Esaias Pufendorf فرستاده سوئدی نیز در چنین بازیهایی به سال 1672۱۶۷۲ در وین شرکت کرده و در یادداشت هاییادداشت‌های روزانه اش نوشته که امپراتور لئوپولد یکم به گروه پسربچه هاییپسربچه‌هایی پیوست که درحال زدن و کشتن حیوانات زخمی بودند و از دیدن چنین کاری بسیار شگفت زده شده بود
 
چنین بازیهایی بدون خطر نیز نبوده و بر پایه نوشته هاینوشته‌های بجا مانده حیواناتی (مخصوصا گربه هایگربه‌های وحشی) بودند که بسمت بازیکانان حمله میکردندمی‌کردند و گاه دیده میشده که به طناب هاطناب‌ها چسبیده یا آنرا گاز می گرفتندمی‌گرفتند و این امکان ادامه بازی و لذت بازی را از بازیکانان میگرفتمی‌گرفت
 
== جستارهای وابسته ==
== منابع ==
 
{{پانویس}}
{{یادکرد-ویکی
|پیوند= http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Lancer_de_renard&oldid=73171458
|عنوان= Lancer de renard
|زبان=فرانسوی
|بازیابی=
}}
[[fr:Lancer de renard]]
[[en:Fox tossing]]
۱۳۳٬۰۵۴

ویرایش