عجایب هفتگانه جدید: تفاوت میان نسخه‌ها

* [[چیچن ایتزا]] در مکزیک
* [[مجسمه مسیح]] در برزیل
* [[کولوسئوم|کلوسیوم]] در ایتالیا
* [[دیوار بزرگ چین]] در چین
* [[ماچو پیچو]] در پرو
پرونده:El_Castillo%2C_Chich%C3%A9n_Itz%C3%A1.jpg|چیچن ایتزا
پرونده:Brasil.RioDeJaneiro.Corcovado.jpg|مجسمه مسیح
پرونده:Colosseum_in_Rome%2C_Italy_Colosseum in Rome-_April_2007April 2007-1- copie 2B.jpg|کلوزیومکولوسئوم
پرونده:GreatWallNearBeijingWinter.jpg|دیوار بزرگ چین
پرونده:Peru_Machu_Picchu_Sunrise.jpg|ماچوپیچو