قوام‌الدین ابوالقاسم درگزینی: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
{{اطلاعات شخص
'''ابوالقاسم قوام‌الدین درگزینی''' از وزرای [[سلجوقیان]] بود و در زمان [[محمود بن محمد بن ملکشاه]] (دوران زندگی ۱۱۳۱-۱۱۰۴) و [[سلطان سنجر]] (دوران زندگی ۱۱۸۶-۱۱۵۷) سمت وزرات داشت. وی از اهالی [[درگزین]] [[همدان]] بود. قوام‌الدین مردی فاضل، سخی و پرمایه بود. در شعر و ترسل ماهر بود [[حکیم سنایی]] و [[عمادی غزنوی]] در مدح وی اشعاری سروده‌اند. در زمان قدرت در تمام مملکت حکم وی بسیار نافذ بود. از طرف دیگر از نظر اخلاقی بسیار تندخو و سختگیر و در خون ریختن بی‌پروا بود. در صدور حکم علما و رجال هرگز مراعات و تأمل نداشت و به کوچکترین دستاویزی آنار را دربند کرده و دستور کشتن می‌داد. چنانکه به سعایت حسودان و مغرضان و فتوای علمای زمان فرمان داد تا [[عین‌القضات همدانی]] (۵۲۵-۴۲۹ هجری قمری) را که اعلم علمای وقت بود، بر در مدرسه‌ای که در آنجا تدریس می‌کرد، بر دار زدند و پوست از تنش برکندند.
| نام = ابوالقاسم قوام‌الدین درگزینی
| نام‌های دیگر =
| شرح کوتاه = از وزرای [[سلجوقیان]] بود و فرمان قتل [[عین‌القضات همدانی]] را صادر کرد.
| زمان تولد =
| مکان تولد = [[درگزین]] در [[استان همدان]]
| زمان مرگ = ۵۲۶ (قمری)
| مکان مرگ = همدان
}}
 
 
'''ابوالقاسم قوام‌الدین درگزینی''' از وزرای [[سلجوقیان]] بود و در زمان [[محمود بن محمد بن ملکشاه]] (دوران زندگی ۱۱۳۱-۱۱۰۴) و [[سلطان سنجر]] (دوران زندگی ۱۱۸۶-۱۱۵۷) سمت وزرات داشت. وی از اهالی [[درگزین]] [[همدان]] بود. قوام‌الدین مردی فاضل، سخی و پرمایه بود. در شعر و ترسل ماهر بود [[حکیم سنایی]] و [[عمادی غزنوی]] در مدح وی اشعاری سروده‌اند. در زمان قدرت در تمام مملکت حکم وی بسیار نافذ بود. از طرف دیگر از نظر اخلاقی بسیار تندخو و سختگیر و در خون ریختن بی‌پروا بود. در صدور حکم علما و رجال هرگز مراعات و تأمل نداشت و به کوچکترین دستاویزی آنار را دربند کرده و دستور کشتن می‌داد. چنانکه به سعایت حسودان و مغرضان و فتوای علمای زمان فرمان داد تا [[عین‌القضات همدانی]] (۵۲۵-۴۲۹ هجری قمری) را که اعلم علمای وقت بود، بر در مدرسه‌ای که در آنجا تدریس می‌کرد، بر دار زدند و پوست از تنش برکندند.
 
همچنان [[عزالدین اصفهانی]] را که از مستوفیان سلطان سنجر بود، بخاطر کدورتی که داشت، چندان در زندان نگاهداشت تا بمرد. عاقبت خود نیز در زمان سلطان سنجر از وزارت معزول شد و پس از چندی در سال ۵۲۶ هجری قمری در روزگار [[طغرل]] و به فرمان او به قتل رسید.<ref>{{پک|قراگوزلو|۱۳۷۳|ک=هگمتانه تا همدان|ص=۲۷۴}}</ref>