تفاوت میان نسخه‌های «دوران ترور»

بدون خلاصه ویرایش
جز (ربات رده همسنگ: افزودن> رده:تروریسم)
{{بهبود منبع}}
{{لحن}}
{{تمیزکاری}}
''' دوران ترور ''' یا ''' عصر وحشت ''' پس از پیروزی انقلاب کبیر فرانسه در ۱۷۸۹ و برقراری رژیم جدید، جدال برای کسب قدرت بین گروههای رقیب ادامه یافت . بطوریکه در نخستین روزهای انقلاب، احزاب و گروههای سیاسی متعددی با یکدیگر مبارزه میکردند که مهمترین آنها عبارت بودند از :
 
''' دوران ترور ''' یا ''' عصر وحشت ''' پس از پیروزی انقلاب کبیر فرانسه در ۱۷۸۹ و برقراری رژیم جدید، جدال برای کسب قدرت بین گروههای رقیب ادامه یافت . بطوریکه در نخستین روزهای انقلاب، احزاب و گروههای سیاسی متعددی با یکدیگر مبارزه میکردندمی‌کردند که مهمترین آنها عبارت بودند از :
* سلطنت طلبان : که بیهوده میکوشیدند [[ لویی شانزدهم ]] را همچنان بصورت یک پادشاه مستبد و صاحب اختیار مطلق حفظ کنند .
 
* سلطنت طلبان : که بیهوده میکوشیدندمی‌کوشیدند [[ لویی شانزدهم ]] را همچنان بصورت یک پادشاه مستبد و صاحب اختیار مطلق حفظ کنند .
* اعتدالیون : که هدف آنان استقرار حکومت [[ مشروطه سطنتی ]]، مشابه [[انگلستان ]]، و تدوین [[ قانون اساسی ]] بود .
* [[ ژیروندن ها ژیروندن‌ها]]( جمهوریخواهان میانه رو ) : که خواستار برپایی مسالمت آمیز حکومت جمهوری و برچیده شدن نظام پادشاهی مطلقه بودند . بیشتر اعضای ژیروندن هاژیروندن‌ها از ولایت [[ ژیروند ]] بودند .
* [[ ژاکوبن ها ژاکوبن‌ها]] ( جمهوریخواهان تندرو ) : که خواستار واژگونی نظام موجود بطور خشونت بار توسط یک انقلاب و اعلام جمهوری بودند . ژاکوبن هاژاکوبن‌ها چون در صومعه ژاکوبوس ( دومینیکن ) واقع در خیابان سن ژاک [[ پاریس ]] گرد هم می امدندمی‌امدند بدین نام مشهور شدند .
 
تاریخ دانان آغاز دوره ترور را 5۵ سپتامبر 1793 می دانند۱۷۹۳ می‌دانند. ژاکوبن هایژاکوبن‌های تندرو و انقلابی، به رهبری [[ ماکسیمیلیان روبسپیر ]]، قدرت را به دست گرفتند . این دوره 10۱۰ ماه به درازا انجامید . [[ ژاکوبن ها ژاکوبن‌ها]]، [[ ژیروندن ها ژیروندن‌ها]] را از[[ مجلس کنوانسیون ]] بیرون کردند و دو کمیته " «نجات ملی "» و " «امنیت عمومی "» را برگزیدند . این دو بزودی به قدرت مخوفی بدل شد و مجلس را بازیچه دست خود کرد تا از آن راه، قوانین ظالمانه را تصویب کند . کنوانسیون 1793۱۷۹۳ قانون مهمی به نام " «قانون مظنونات "» را به تصویب رساند که طبق آن هر کس مورد سوء ظن قرار می گرفتمی‌گرفت تحت تعقیب واقع می شد می‌شد. در دوره ترورترور، ، 22۲۲ تن از ژیروندن هایژیروندن‌های انقلابی در دادگاههای انقلاب محاکمه و اعدام شدند و بسیاری از مردان انقلابی دیگر نیز، یکی پس از دیگری به تیغ گیوتین سپرده شدند که از جمله آنها [[ ژرژ دانتون ]]، رهبر انقلابی و قهرمان دفاع از حقوق طبقات فقیر را باید نام برد .
* [[ ژیروندن ها ]]( جمهوریخواهان میانه رو ) : که خواستار برپایی مسالمت آمیز حکومت جمهوری و برچیده شدن نظام پادشاهی مطلقه بودند . بیشتر اعضای ژیروندن ها از ولایت [[ ژیروند ]] بودند .
 
یکی دیگر از محکومین، لاووازیه، شیمیدان پرآوازه بود که برای انجام آزمایشهای علمی خود تقاضای مهلت نمود ولی یکی از قضات پاسخ داد : " «جمهوری انقلابی فرانسه دیگر شیمیدان نیاز ندارد " ». قربانیان کمیته نجات ملی را در حدود 40۴۰ هزار نفر برآورد کرده اندکرده‌اند و روبسپیر از مشهورترین مردان انقلاب و رهبر ژاکوبن ها،ژاکوبن‌ها، مظهر و هدایت کننده یکنندهٔ این ترورها شده بود . یکی از سیاستمداران که بطور معجزه آسا از تیغه گیوتین روبسپیر جان به در برده بود پیشنهاد کرد روی سنگ قبر او ( روبسپیر ) این جمله را حک کنند : " «ای عابر ! بر مرگ من گریه نکن، زیرا اگر من زنده بودم تو مرده بودی " ».
* [[ ژاکوبن ها ]] ( جمهوریخواهان تندرو ) : که خواستار واژگونی نظام موجود بطور خشونت بار توسط یک انقلاب و اعلام جمهوری بودند . ژاکوبن ها چون در صومعه ژاکوبوس ( دومینیکن ) واقع در خیابان سن ژاک [[ پاریس ]] گرد هم می امدند بدین نام مشهور شدند .
 
تاریخ دانان آغاز دوره ترور را 5 سپتامبر 1793 می دانند . ژاکوبن های تندرو و انقلابی، به رهبری [[ ماکسیمیلیان روبسپیر ]]، قدرت را به دست گرفتند . این دوره 10 ماه به درازا انجامید . [[ ژاکوبن ها ]]، [[ ژیروندن ها ]] را از[[ مجلس کنوانسیون ]] بیرون کردند و دو کمیته " نجات ملی " و " امنیت عمومی " را برگزیدند . این دو بزودی به قدرت مخوفی بدل شد و مجلس را بازیچه دست خود کرد تا از آن راه، قوانین ظالمانه را تصویب کند . کنوانسیون 1793 قانون مهمی به نام " قانون مظنونات " را به تصویب رساند که طبق آن هر کس مورد سوء ظن قرار می گرفت تحت تعقیب واقع می شد . در دوره ترور ، 22 تن از ژیروندن های انقلابی در دادگاههای انقلاب محاکمه و اعدام شدند و بسیاری از مردان انقلابی دیگر نیز، یکی پس از دیگری به تیغ گیوتین سپرده شدند که از جمله آنها [[ ژرژ دانتون ]]، رهبر انقلابی و قهرمان دفاع از حقوق طبقات فقیر را باید نام برد .
یکی دیگر از محکومین، لاووازیه، شیمیدان پرآوازه بود که برای انجام آزمایشهای علمی خود تقاضای مهلت نمود ولی یکی از قضات پاسخ داد : " جمهوری انقلابی فرانسه دیگر شیمیدان نیاز ندارد " . قربانیان کمیته نجات ملی را در حدود 40 هزار نفر برآورد کرده اند و روبسپیر از مشهورترین مردان انقلاب و رهبر ژاکوبن ها، مظهر و هدایت کننده ی این ترورها شده بود . یکی از سیاستمداران که بطور معجزه آسا از تیغه گیوتین روبسپیر جان به در برده بود پیشنهاد کرد روی سنگ قبر او ( روبسپیر ) این جمله را حک کنند : " ای عابر ! بر مرگ من گریه نکن، زیرا اگر من زنده بودم تو مرده بودی " .
 
== منبع ==
* تاریخ ایران و جهان - سال سوم آموزش متوسطه
 
* کتاب درسی تاریخ ایران و جهان – سال سوم آموزش متوسطه – رشته ادبیات و علوم انسانی
 
[[رده:تروریسم]]
۲۰٬۷۳۷

ویرایش